Sakramenty

Jako franciszkanie zapraszamy do przyjmowania Sakramentów Świętych w naszym kościele!
Informujemy jednak, że zgodnie z tradycją i dokumentami Kościoła, naturalnym miejscem przyjmowania Sakramentów Chrztu, Bierzmowania, Pierwszej Komunii Świętej i Małżeństwa jest zawsze rodzima parafia aktualnego miejsca zamieszkania.
Dlatego też, aby móc skorzystać z tych Sakramentów w naszym kościele, trzeba uzyskać pisemną zgodę swojego Księdza Proboszcza.

Kliknij tutaj