Pogrzeb

Pogrzeb


 

Do pogrzebu
Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w biurze cmentarza/zakładzie pogrzebowym, bliscy zmarłego zgłaszają się w kancelarii parafialnej.

Należy przedstawić:
1. Odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
2. Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentów św. przed śmiercią – jeżeli były udzielone.

Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego,  aby będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.