Ślub

Ślub


Do Sakramentu Małżeństwa:

 

1. Dokumenty konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.) ważne przez 6 miesiący
2. Metryki Chrztu św. do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu, a jeśli takiej nie ma, to dodatkowo zaświadczenie o bierzmowaniu (ważne 6 miesięcy)
3. Dowody osobiste
4. Ostatnie świadectwa z katechizacji
5. Zaświadczenie z poradni rodzinnej
6. Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego
7. Świadectwo zgonu współmałżonka – dla wdowy/wdowca.

Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Franciszka we Lwówku Śląskim z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni muszą przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 1,2,3 oraz 7 (jeśli dotyczy). Pozostałe zaświadczenia mogą być doniesione później.

Spisanie protokołu zajmuje około godziny i wymaga uprzedniego umówienia się w tym celu na konkretny termin, drogą telefoniczną lub mailową!