Ogłoszenia parafialne

VI Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa
05.04.2020 r.

1. Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej zwana Niedzielą Palmową rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym będziemy przeżywać największe tajemnice naszej wiary.

2. Przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.

3. Ze względu na obowiązujące zaostrzenia dotyczące zgromadzeń, pragniemy również przypomnieć, że w kościele jednorazowo nie może przebywać więcej niż 5 osób. W związku z tym zachęcamy, aby korzystać z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz z transmisji z naszej świątyni, którą prowadzimy codziennie na Facebooku oraz na naszym kanale YouTube! Udział w Mszy odprawianej w kościele starajmy się umożliwić tym, którzy zamówili intencję mszalną. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przez Internet i do Komunii św. przyjmowanej duchowo.

4. Nie będzie możliwości udziału wiernych w uroczystościach Triduum Paschalnego (kościół będzie zamknięty) – w liturgii wezmą udział tylko posługujący, osoby upoważnione i kapłani. Triduum Paschalne będzie transmitowane przez Internet: Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o g. 17:30; Liturgia Wielkiego Piątku o g. 17:30; Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o g. 20:00. W sobotę nie odbędzie się błogosławieństwo pokarmów. Na stronie internetowej parafii publikujemy teksty modlitw błogosławieństwa stołu do wykorzystania w rodzinach przy głównym posiłku wielkanocnym. Teksty te są również wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. Modlitwę błogosławieństwa stołu (pokarmów) prowadzi głowa rodziny.

5. Wielki Piątek jest dniem postu ścisłego, czyli ilościowego – trzy posiłki w tym dwa lekkie i jeden do syta – i postu jakościowego – bez pokarmów mięsnych.

6. W tym roku, nie będzie ołtarza Ciemnicy i Bożego Grobu, kościół będzie otwarty na modlitwę osobistą i adorację.

7. Ze względu na liczbę wiernych mogącą jednorazowo przebywać w świątyni od jutra nie będziemy spowiadać w trakcie Mszy Świętych. Dodatkowa spowiedź w naszym kościele od poniedziałku do piątku: w godzinach od 10:00 do g. 11:00 zapraszamy seniorów od 65 roku życia wzwyż. Popołudniu, od g. 15:00 do g. 17:00 zapraszamy wiernych do 65 roku życia! Ostatnia okazja do spowiedzi w sobotę od g. 9:00 do g. 11:00. Prosimy o zachowanie odstępów w kolejce do otwartego konfesjonału.

8. Kościół w tygodniu jest otwarty, możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu od g. 8:30 do g. 17:30 – ze względu na bezpieczeństwo wiernych – Najświętszy Sakrament będzie wystawiony na ołtarzu głównym.

9. W przyszłą niedzielę: Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pierwsza Msza św. o g. 6:00, następnie Msze św. o g. 8:30; 10:00, 11:30 i 17:30.

10. W Żerkowicach nie będzie liturgii Triduum, Rezurekcja o g. 8:00 – w przyszłą niedzielę nie będzie tam Eucharystii o g. 10:00.

11. Bardzo prosimy śledzić bieżące komunikaty rządowe¸ aby dostosować liczbę uczestników Mszy Świętych do aktualnych zarządzeń.

12. W kaplicy św. Antoniego można jeszcze nabyć „paschaliki” na świąteczny stół w cenie 6 złotych przygotowane przez „Caritas” Diecezji Legnickiej. Zapalony paschał jest wyrazem obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, możemy go zapalić na naszym Wielkanocnym stole a po świątecznym śniadaniu zanieśmy zapaloną świecę na groby naszych bliskich, na znak jedności z nimi i Chrystusowego Zmartwychwstania, które ma być ich i naszym udziałem. Pomimo pandemii, o ile będzie to dozwolone i roztropne, zachęcamy do zachowania tej pięknej tradycji!

13. Kancelaria parafialna pozostaje zamknięta, z wyjątkiem spraw losowych. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii.

14. Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na naszą działalność!

15. Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa, w której łączymy się o g. 20.30. Wezwaniem do modlitewnej jedności jest głos dzwonów naszych kościołów o g. 20.30 każdego dnia.

16. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych parafian: +Mariusza Szec, +Ryszarda Brzozowskiego i +Andrzeja Bieniasz. Polećmy Bogu także zmarłych z naszych rodzin i wspólnot, zmarłe ofiary epidemii oraz zmarłych polecanych w tej Eucharystii. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Z serca dziękujemy Wam, za wszelkie wyrazy Waszej troski o nas, za pamięć, modlitwę i ofiary jakie w tych trudnych warunkach składacie na funkcjonowanie parafii i naszej franciszkańskiej wspólnoty. Dziękujemy i błogosławimy Was w imię Jezusa!

Franciszkanie

 

Franciszkanie

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Na środku stołu, przy którym rodzina spotyka się na uroczystym wielkanocnym śniadaniu, umieszcza się przyozdobioną świecę, może to być paschalik – świeca Caritasu. Głowa rodziny lub inny dorosły (przewodniczący – P) zapala świecę i mówi. 

Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Przewodniczący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W. Amen

 

Następnie ktoś z członków rodziny odczytuje fragment Pisma Świętego: 

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.  

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

P: Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić W. Ojcze nasz… 

P: W modlitwie zwróćmy się do Maryi, Matki nadziei. W. Zdrowaś Maryjo… 

P: Wspomnijmy naszych bliskich zmarłych i prośmy o radość nieba dla nich.
W. Wieczny odpoczynek… 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA P: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.   

 

 

PO POSIŁKU

Przewodniczący: Uczniowie poznali Pana. Alleluja 

WSZYSCY: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Przewodniczący: Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością
i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie
i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje  i króluje na wieki wieków. W. Amen.

 

wersja 1 w pdf.

wersja 2 w pdf.