Pielgrzymka do JEROZOLIMY

08
maj
JAKO FRANCISZKANIE Z LWÓWKA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZAMY WAS NA PIELGRZYMKĘ ŚLADAMI NASZEGO ZBAWICIELA! WYBIERZCIE SIĘ Z NAMI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ!
NAZARET · GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW · TABGHA · KAFARNAUM · KANA GALILEJSKA · CEZAREA NADMORSKA · EIN KAREM · BETLEJEM · MORZE MARTWE · BETANIA · JERYCHO · QUMRAN · HERODION · JEROZOLIMA
16 – 23 SIEPRIEŃ 2021 R.
3 800 zł + 200 $USD
PROGRAM RAMOWY 8 DNI
Dzień 1
Zbiórka uczestników na lotnisku. Odprawa biletowo – bagażowa. Wylot do Izraela.
Dzień 2
Przylot na lotnisko w Tel Aviv. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Śniadanie i odpoczynek. Następnie w Nazarecie nawiedzimy Kościół Archanioła Gabriela – tzw. Nad Źródłem, w którym zgodnie z tradycją miejscową, miało dojść do Zwiastowania. Kolejno, ulicami starej części miasta, przejdziemy do Kościoła Synagogi – miejsca słynnego wystąpienia Zbawiciela. Następnie nawiedzimy również Kościół św. Józefa. Odmówimy modlitwę Anioł Pański. Nawiedzimy Bazylikę Zwiastowania – najnowszy z dużych kościołów w Nazarecie. Msza Święta. Przejazd na Górę Błogosławieństw, gdzie wygłosił Pan Jezus osiem błogosławieństw – chrześcijańskich drogowskazów na drodze do nieba. Udamy się do Tabgha. Zwiedzimy kościół Prymatu, zbudowany na przystani z czasów rzymskich – tu Pan Jezus po Zmartwychwstaniu objawił się uczniom i przygotował posiłek. W tym miejscu pytał też św. Piotra o miłość, gdy przekazywał mu prymat w Kościele Świętym. Nawiedzimy też kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb – w tym miejscu nakarmił Pan Jezus 5 000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. W Kafarnaum zobaczymy fundamenty Domu św. Piotra, znajdujące się pod ośmiobocznym kościołem oraz ruiny synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście i wygłoszenie w synagodze mowy Eucharystycznej. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa. Pan Jezus uświęcił w tym miejscu swoją obecnością małżeństwo młodych. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej. Zatrzymamy się na czas wolny przy starożytnym akwedukcie. Przejazd do Ein Karem. Dotrzemy do sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety oraz miejsca narodzenia Jana Chrzciciela. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Betlejem. Msza Św. w trakcie dnia.
Dzień 4
Śniadanie. Udamy się na Pole Pasterzy by stanąć w miejscu, w którym pastuszkowie otrzymali dobrą nowinę. Nawiedzimy Bazylikę Narodzenia Pańskiego i pomodlimy się w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. Nawiedzimy Bazylikę Św. Katarzyny, w której odbywa się bożonarodzeniowa Pasterka. Msza Św. Zobaczymy też Grotę Św. Józefa, gdzie Św. Józef oczekiwał narodzenia dzieciątka Jezus. Obok znajduje się Grota Św. Hieronima, gdzie zostało przełożone na język łaciński Pismo Święte, tzw. Wulgata. Podejdziemy następnie do Groty Mlecznej, miejsca modlitwy o dziecko. Przejazd nad Morze Martwe – czas wolny, możliwość kąpieli w akwenie, którego lustro wody znajduje się w największej na świecie depresji i którego wody znane są w dobroczynnych dla zdrowia i urody właściwości. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Przejazd do Betanii, miejscowości Marii Marty i Łazarza. Msza Św. Następnie udamy się do Jerycha, gdzie zobaczymy symboliczną Sykomorę – drzewo, na które wspiął się Zacheusz, aby dojrzeć Chrystusa, a także wjedziemy kolejką linową na Górę Kuszenia ze wspaniałą panoramą doliny Jordanu. W miarę możliwości – wejście do klasztoru. Przejazd do Miejsca Chrztu nad Jordanem – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Następnie udamy się do Qumran – zwiedzimy miejsce jednego z najsłynniejszych odkryć archeologicznych XX wieku – zwojów znad Morza Martwego. Przejazd do Herodionu, gdzie zwiedzimy twierdzę Heroda Wielkiego, a zarazem – prawdopodobne miejsce spotkania z Mędrcami ze Wschodu. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6
Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy. Nawiedzimy sanktuaria znajdujące się na szczycie i zboczu Góry Oliwnej. Zobaczymy Sanktuarium Wniebowstąpienia – miejsce, w którym Pan Jezus wstąpił do Nieba. Następnie nawiedzimy klasztor sióstr Karmelitanek Bosych – Pater Noster. Tu znajduje się grota, gdzie Pan Jezus nauczył swych uczniów modlitwy Ojcze Nasz. W grocie tej odbył się także Pierwszy Sobór Jerozolimski z udziałem św. Pawła. Tu Apostołowie zadecydowali, że Dobra Nowina będzie głoszona wszystkim narodom. W tym miejscu odmówimy Skład Apostolski oraz Modlitwę Pańską. Z kolei udamy się do Kaplicy Dominus Flevit (Pan Zapłakał), znajdującej się przy starożytnej drodze rzymskiej, którą Pan Jezus w Niedzielę Palmową wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Tutaj Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą – miastem, które nie poznało swego czasu nawiedzenia. Schodząc przy Dolinie Jozafata, gdzie według wizji Ezechiela dokona się Zmartwychwstanie, zobaczymy cmentarz żydowski. Dojdziemy do Bazyliki Getsemani, gdzie pomodlimy się przy skale, na której Chrystus Pan modlił się w Ogrodzie Oliwnym. Przejedziemy koło doliny Cedronu i murów świątyni do Kościoła św. Piotra In Gallicantu. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 7
Śniadanie. Udamy się do Jerozolimy na dalsze zwiedzanie. Zobaczymy Katedrę Anglikańską, a następnie udamy się do miejsca narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kolejnymi Stacjami Drogi Krzyżowej udamy się do Bazyliki Grobu Pańskiego nawiedzając trzecią stację Drogi Krzyżowej, stację Pierwszego Upadku, ufundowaną przez żołnierzy II Korpusu. W Bazylice Grobu przeżyjemy stacje X, XI. Na Golgocie będziemy adorować na kolanach XII stację Golgoty – Śmierć na Krzyżu. Nawiedzimy Boży Grób dotykając marmurowej płyty pustego grobu Pana Jezusa. Następnie udamy się do Wieczernika oraz na górę Syjon, kolejno do najświętszego miejsca judaizmu – tzw. Ściany Płaczu oraz do dzielnicy Chasydów. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 8
Wczesne śniadanie lub przydział pakietów śniadaniowych. Przejazd do Tel Avivu na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa. Przelot powrotny. Zakończenie pielgrzymki.
TERMIN: 16-23 sierpnia 2021 roku – wylot najprawdopodobniej w z Wrocławia lub Warszawy (w cenie wspólny przejazd autokarem z Lwówka Śl.)
CENA: 3800 zł + 200 $USD
SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19 NIE JEST WYMAGANE!
ZAPEWNIAMY:
• przelot w obie strony wraz z opłatami lotniskowymi,
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2-os. z łazienkami (DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO WYNOSI 600 ZŁ)
• 7 śniadań, 6 obiadokolacji,
• opiekę i informację turystyczną pilota,
• ubezpieczenie KL wraz z następstwem chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł, do 10 000 zł w RP
• bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe,
• opłatę na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
UWAGI:
• wyjazd o charakterze RELIGIJNYM (pielgrzymkowym) z opieką duchową KAPŁANÓW FRANCISZKAŃSKICH i codziennym uczestnictwem w Mszach Św. i modlitwą (nie jest to wyjazd jedynie turystyczny – prosimy o uwzględnienie tej informacji)
• program jest ramowy i może ulec zmianom
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport, w którym nie może być pieczęci Syrii, Iranu, Libanu i Libii
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem COVID-19
Zapisy u br. Macieja
Zakrystia Kościoła Franciszkanów
ul. Szkolna 1, Lwówek Śląski
Tel: 885 057 470
ZAPRASZAMY!