Odwołane nabożeństwa

18
mar

 

Pokój i Dobro!
W związku z nowym zarządzeniem Pasterza naszej Diecezji, Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, które ukazało się 17 marca, informujemy, że:

– Zawieszamy całkowicie wspólne sprawowanie nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego i innych. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania!

– Odwołujemy wszystkie rekolekcje parafialne i inne planowane wspólnotowe inicjatywy wielkopostne.

– W najbliższym czasie posługę sakramentalną ograniczamy do niezbędnego minimum (Msze święte z zachowaniem ograniczenia liczby uczestników oraz stała zachęta do uczestnictwa duchowego za pośrednictwem społecznych środków komunikacji, indywidualna spowiedź w nagłych potrzebach, sakrament chorych w sytuacji zagrożenia życia).

Ponadto:
– Kancelaria Parafialna jest nieczynna – załatwiamy jedynie sprawy pilne, związane np. z pogrzebami.

Wszystkich naszych Sympatyków i Wiernych zapewniamy o modlitwie. Codziennie wieczorem modlimy się w naszej wspólnocie klasztornej modlitwą różańcową – zachęcamy do duchowej łączności!

Niech Pan obdarzy Was wszystkich pokojem i zdrowiem!
– Franciszkanie ze Lwówka Śląskiego