Ważne informacje

14
mar

Pokój i Dobro!
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego apelujemy do naszych drogich Parafian oraz Przyjaciół o pozostanie w domach przez najbliższe dwie niedziele.

Do świątyni na Msze św. i nabożeństwa będziemy wpuszczać nie więcej niż 50 osób. Będzie czynne jedynie wejście boczne. W razie potrzeby – planujemy celebrację dodatkowych Mszy Świętych recytowanych – o g. 9:15, 10:45, 12:15 i innych.

Pasterz naszej Diecezji, Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski udzielił dyspensy od uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej do końca marca osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. Stąd osoby nieuczestniczące we Mszy św. nie mają grzechu.

PROSIMY, W TE DNI POZOSTAŃCIE W DOMACH!

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów. Jako franciszkanie, pracujemy właśnie nad możliwością transmisji całej liturgii z naszej świątynia w mediach społecznościowych.

Istnieje możliwość przyjęcia Komunii Świętej „na rękę”. Bardzo prosimy, aby z niej korzystać!

Jeżeli osoby starsze lub samotne potrzebują pomocy praktycznej (zakupy, etc.) służymy z całą otwartością – wystarczy zadzwonić!

Przypominamy, że na Waszą prośbę o każdej porze odwiedzamy chorych z posługą sakramentalną.

Wszystkich naszych Sympatyków i Wiernych zapewniamy o modlitwie. Będziemy modlić się w naszej wspólnocie klasztornej codziennie modlitwą różańcową – zachęcamy do duchowej łączności!

Jednocześnie informujemy, że na najbliższy czas odwołujemy wszystkie spotkania związane z naszym duszpasterstwem. W kancelarii parafialnej prosimy załatwiać jedynie sprawy pilne!

Niech Pan obdarzy Was wszystkich pokojem i zdrowiem!
– Franciszkanie ze Lwówka Śląskiego

„Każdy, kto będzie przyjmował Najświętszą Hostię na dłoń, niech pamięta o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, a następnie stojąc przed kapłanem prawa ręką włożyć hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od kapłana!”

Przeczytajmy z uwagą słowa Biskupów Polskich:
„Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, jednak nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych pozwala na modlitwę w domu i łączność duchową ze świątyniami. Każda Msza święta, nawet bez udziału wiernych, jest zawsze modlitwą całego Kościoła.
Wobec decyzji władz świeckich, których nie wolno ignorować, zachęcamy do skorzystania z udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
Nie oznacza to jednak, że możemy zrezygnować z praktyk religijnych i chrześcijańskiego przeżywania niedzieli. Wręcz przeciwnie! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest wezwaniem do podjęcia konkretnej i żarliwej walki duchowej – za siebie i za innych. Prosimy o modlitwę w domach i rodzinach. Niech rodzice zadbają o modlitwę dzieci i młodzieży! Czas epidemii to dla nas sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej i wiary. Zachęcamy do rodzinnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej oraz domowego rozważania Pisma świętego. Pomocą w naszym życiu duchowym mogą być również telewizyjne i radiowe transmisje Mszy świętych, rekolekcje internetowe oraz wiele innych propozycji, z których możemy korzystać w domu.”