Relacja: Wizytacja prowincjalna

24
Lut

W dniach 21-23 lutego 2019 w naszej franciszkańskiej Wspólnocie przeżywaliśmy kanoniczną wizytację prowincjalną. Wizytację prowadził Ojciec Prowincjał Marian Gołąb oraz Ojciec Ekonom Prowincji Bronisław Staworowski.

Czas wizytacji rozpoczęliśmy w kaplicy klasztornej od wspólnej modlitwy oraz wysłuchaliśmy konferencji Ojca Prowincjała.

W piątek Ojciec Prowincjał spotkał się ze wszystkimi braćmi i rozmawiał o naszym powołaniu i sytuacji we Wspólnocie. Natomiast Ojciec Ekonom Prowincji kontrolował prawidłowość prowadzenia poszczególnych dokumentów klasztoru i parafii oraz stan naszych obiektów.

Wieczorem Ojciec Prowincjał przewodniczył Mszy św. o godz. 17:30, w czasie której wygłosił homilię. Po Mszy św. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Ojciec Prowincjał otworzył nowo wyremontowaną salę tzw. bibliotekę klasztorną. Ojciec Prowincjał dokonał także poświęcenia tej sali duszpasterskiej i ikony jej nowych patronów: błogosławionych męczenników franciszkańskich ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka.

Była to także okazja do spotkania z naszymi parafianami, którzy licznie przybyli na to spotkanie. Ojciec Prowincjał wysłuchał przedstawicieli poszczególnych grup duszpasterskich z naszej parafii oraz skierował do zebranych kilka słów. Na zakończenie wielu z zebranych skorzystało także z okazji osobistej rozmowy z Ojcem Prowincjałem.

W ostatni dzień wizytacji w naszej Wspólnocie przed południem wszyscy udaliśmy się na cmentarz, do grobu naszych współbraci, gdzie modliliśmy się Koronką franciszkańską.

Pozostała część dnia to czas podsumowań. Wizytację oficjalnie zakończyliśmy Kapitułą klasztorną, w czasie której Ojciec Prowincjał i Ojciec Ekonom dokonali podsumowania czasu wizytacji.

Dziękujemy Panu Bogu za ten święty czas i modlimy się o błogosławione owoce tego braterskiego spotkania.